Correct typo


Коммит fcff517 Sep 30, 2013, 2:24:36 PM
родители 73e5283 traitlets