DOC: final merge up of API changes


Коммит 2047f9f Mar 5, 2018, 5:05:04 AM
родители 210d230 v2.2.x